خدمات پرینت سه بعدی

دستگاه پرینتر سه بعدی در ایران

پرینت سه بعدی فلزات

جاویسا با همکاری شرکت فلزفام کوشا خدمات پرینت سه بعدی فلزات با روش ذوب گزینشی با لیزر یا SLM را ارائه می کند.

برای دریافت خدمات پرینت سه بعدی فلزات از طریق راه های زیر با ما تماس بگیرید.

پرینت سه بعدی پلیمرها

خدمات پرینت سه بعدی پلیمرها با روش های FDM و DLP از جدیدترین خدمات جاویسا است. برای دریافت خدمات پرینت سه بعدی پلاستیک از طریق راه های زیر با ما تماس بگیرید.