پرینتر سه بعدی برای کودکان. آیا کودکان به پرینتر سه بعدی نیاز دارند؟

پرینتر های سه بعدی امروزه در همه جا دیده می شوند. در خانه ها در صنایع مختلف و در هر جایی می توانید نمونه هایی از آن هارا ببینید(برای دیدن کاربرد های پرینتر های سه بعدی اینجا کیک کنید). اما وضعیت کودکان  و چاپگر های سه بعدی چگونه است؟ آیا پرینتر های سه بعدی یک […]