پرینت سه بعدی یک محله در کالیفرنیا در آمریکا

چاپ سه بعدی هر روز خبرهای حیرت انگیز دیدی از خود به جا می گذارد. کاربرد های پرینت سه بعدی هر روز بیشتر می شود و حالا یکی از بزرگترین پروژه ها خبرساز شده است. دره ی کوچلا به زودی اولین منطقه ی چاپ سه بعدی شده در جهان خواهد بود. پرینت سه بعدی خانه […]