فولاد ماریجینگ

فولاد های مارایجینگ دسته ای از فولاد های کم کربن هستند که استحکام و چغرمگی بسیار بالایی دارند.فرق فولاد مارایجینگ با دیگر فولاد ها در این است که سختی آن ناشی ازحضور کربن نیست بلکه به دلیل رسوب ترکیبات بین فلزی است. رسوبات بین فلزی و عدم حضور کربن به فولاد مارایجینگ اجازه این را میدهد که خواص استحکام و چغرمگی و داکتیلیتی بالا را هم زمان داشته باشد. کلمه Maraging از فرآیند Martensite age-hardening آمده در در غیاب کربن رخ میدهد.فولاد های مارایجینگ به صورت عمده در صنایع هوایی و همچینین ساخت ابزار و سلاح استفاده میشوند.

ترکیب شیمیایی فولاد مارایجینگ از نیکل ، کبالتو مولیبدن تشکیل شده.جالب است بدانید در این نوع فولاد کربن به عنوان ناخالصی در نظر گرفته میشود و مقدار آن کمتر از 0.03% است.

مزایای فولاد مارایجینگ عبارتند از :

  • استحکام تسلیم و uts زیاد
  • چغرمگی زیاد
  • داکتیلیتی زیاد
  • خواص خستگی خوب
  • کارپذیری
  • مقاومت به اشاعه ترک
  • جوش پذیری
  • قابلیت عملیات حرارتی
  • ضریب انبساط حرارتی کم

جدول مشخصات پودر

سفارش پرینت

خرید پودر