مقدمه ای بر ساخت افزایشی(چاپ سه بعدی)

مقدمه ای بر ساخت افزایشی

در این درس به صورت مختصر با فناوری ساخت افزایشی آشنا می شویم و سپس برخی از معروف ترین پرینتر های سه بعدی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند را معرفی می کنیم و در انتها برخی از مزایا و معایب ساخت افزایشی را مرور می کنیم.