کتاب هایی در زمینه چاپ سه بعدی

پرینتر های سه بعدی در حال خلق دنیای جدیدی هستند، آن ها هم خود بخشی از علم هستند و هم هر روز به دنیای علم می افزایند. هر روز کتاب های جدید با ایده های جدیدی در حوزه پرینت سه بعدی منتشر می شود. در این بخش جاویسا بخشی از این کتاب ها را به اشتراک می گذارد.

کتاب "نوآوری هایی در ساخت افزایشی"

معرفی و دانلود کتاب نوآوری ها در ساخت افزایشی

کتاب " درک ساخت افزایشی"

معرفی و دانلود کتاب درک ساخت افزایشی، نمونه سازی سریع

پریتر سه بعدی برای طراحان محصول

معرفی و دانلود کتاب چاپ سه بعدی برای طراحان محصول، استراتژی های نوآورانه با استفاده از ساخت افزایشی

کتاب چاپ سه بعدی غذاها

معرفی و دانلود کتاب چاپ سه بعدی غذاها